Bangla Hits Natok Elakar Polapain ( এলাকার পোলাপান ) |Ft Siddikur Rahman | Sharmin | Shohel Khan | Jonaki | |

Natok Name: Elakar Polapain
Director : Jamal Mollik
Cast: Shohel Khan, Siddikur Rahman, Sumon Paturai, Sharmin Shila, Aporna Ghosh, Raha, Tomal, Shimul, Uttom, Akash, Jonaki
Story : Jamal Mollik & Tamer Kabir
Language : Bengali
Label : Cd Choice

Join the Discussion